Wat kan ik verwachten van de werknemer?

Wanneer een medewerker met een licht verstandelijke beperking goed wordt begeleid en werk doet dat goed past bij zijn of haar wensen en mogelijkheden, kan de medewerker prima werk verrichten. De werknemer kan werkzaamheden verrichten als schoonmaakwerk, vakken vullen, opruimen en sorteren. Voordat een werknemer wordt voorgesteld, heeft de jobcoach de mogelijkheden van de kandidaat in kaart gebracht. Het is dan duidelijk wat de vaardigheden en leermogelijkheden van de medewerker zijn. De werkzaamheden en de aard van het werk kan dan goed worden afgestemd op de medewerker en vice versa.

De selectie, indicatie en begeleiding van de medewerker door Werk aan Zee vindt plaats volgens de onderstaande stappen.

1. Jobanalyse
Bij de jobanalyse kijken we naar de vaardigheden, mogelijkheden en wensen van de kandidaat. Daarnaast kijken we naar de wensen van de werkgever en de mogelijkheden van de werkplek. Zo worden mogelijkheden en wensen optimaal op elkaar afgestemd. Ook kan de werknemer zo nodig vooraf getraind worden.

2. Jobcoaching
Bij jobcoaching volgt de werknemer een passend trainings- en inwerkprogramma op de werkplek. Vervolgens wordt hij voorgesteld aan de werkplekbegeleider van het bedrijf zelf. Stap voor stap draagt de jobcoach de begeleiding over aan de werkplekbegeleider. Uiteraard blijft de jobcoach beschikbaar voor de medewerker en voor vragen van de werkplekbegeleider. Eens in de zoveel tijd komt de jobcoach langs en deze blijft contact onderhouden met de werknemer.

3. Ongoing Support
Wanneer de werknemer een redelijke mate van zelfstandigheid bereikt zal de jobcoach zich terugtrekken en gaat de fase van Ongoing Support (ofwel: nazorg) in. De jobcoach biedt dan blijvende ondersteuning op afstand met als uitgangspunt: baanbehoud.