Voor- en nadelen

Starten met een stageplaats of leer/werk contract behoort tot de mogelijkheden, maar het uiteindelijke doel is een vaste baan met salaris. Voor u als mogelijke werkgever  bestaan er voordelige regelingen.

Loondispensatie
Een ontheffing van loonkosten voor de werkgever op grond van een verminderde arbeidsprestatie. Bij een prestatienorm van 40% betaalt de werkgever dan ook 40% van het loon.

No risk polis
Bij ziekte van de werknemer krijgt de werkgever gedurende vijf jaar het ziekengeld terug van het UWV. Ongeacht de ziekteoorzaak. Ook is het risico van premieverhoging bij hernieuwde of toegenomen arbeidsongeschiktheid afgedenkt tot zes jaar na indiensttreding.

Proefplaatsing

Past iemand binnen uw organisatie?

U kunt dit 3 maanden kosteloos uitproberen: De wajongere werkt met behoud van uitkering.

Premiekorting
U ontvangt korting op de premies werknemersverzekeringen (belastingdienst.nl).

Subsidie voor aanpassingen
Zijn er aanpassingen noodzakelijk, dan kunt u deze vergoed krijgen.

Geen extra tijdsinvestering

Een wajongere kost u geen extra tijd in vergelijking met een reguliere werknemer.
Voor extra begeleiding en ondersteuning komt een jobcoach langs.