Hoe werken wij?

Mensen met een licht verstandelijke beperking willen meer en meer meedraaien in het ‘gewone' arbeidsproces. Werk aan Zee helpt hen met het zoeken naar een fijne baan en begeleidt hen ook daarna.

Na één of meerdere gesprekken waarbij we kijken naar wat de werkzoekende cliënt kan en wil, gaan we de vervolgmogelijkheden bekijken en zoeken we samen een passende functie. De jobcoach ondersteunt de cliënt hierbij over de gehele linie. Wij helpen je bij de sollicitatieprocedure en ondersteunen je waar nodig. De jobcoach is ook degene die jou inwerkt binnen het bedrijf.

De bedoeling is dat de jobcoach na de inwerkperiode een stapje terug doet. We zijn wel altijd bereikbaar voor (extra) ondersteuning.